Kış giysisinde Atatürk Arboretumu

Bknz. Atatürk Arboretumu | İstanbul Üniversitesi