Hititler

Anadolu’da Hititler Devri Evreleri1
Ankara Anadolu Medeniyetleri Müzesi

Erken Hitit Çağı ±MÖ 2000 -1750
Eski Hitit Çağı ±MÖ 1750 – 1450
Hitit İmparatorluk Çağı ±MÖ 1450 – 1200

Geç Hitit Beylikleri ±MÖ 1200 – 700

Müze Bağlantıları;

1Hitit Çağında Anadolu, Sedat Alp, TÜBİTAK, 2000