Çeltikçe – Glossy Ibis

Çeltikçe, çeltik kargası, hergeleci, parlak ibis
Glossy ibis
Plegadis falcinellus

Anadolu Kuş Adları Sözlüğü, Merete Çakmak, Mary Işın, 1. basım Eylül 2005, Kitap Yayınevi

Uzun boyunlu,uzun bacaklı, kıvrık gagalı, iri ve ince uzun yapılı bir su kuşudur. uzaktan ve uçarken siyah gibi görünür. Yakından bakıldığında bakır rengi-kahverengi olduğu, kışın başının beyaz benekli olduğu fark edilir…
Kuş Gözlemcisinin Cep Kitabı, Avrupa’nın Kuşları, 2005 Kuş araştırmaları Derneği