Etiket Arşivi Ağaçlar

Kış giysisinde Atatürk Arboretumu

Bknz. Atatürk Arboretumu | İstanbul Üniversitesi

Karanlık Bent & Neşet Suyu Yürüyüş Yolu, Belgrad ormanı

Karanlık Bent
Kırkçeşme suyu bentleri diye anılan dört bentten biri olan ‘Karanlık Bent’ Topuz Bendi, Kömürcü Bendi ve II. Osman Bendi olarak da adlandırılmaktadır.
İnşaatı 1620’de tamamlanmıştır. Sultan II. Osman (1618 -1622) tarafından inşaa ettirlmiştir.

Tipi Kagir Ağırlık Bendi Bent Üst Genişliği 5.20m.
Bent Yüksekliği 8.60m. Göl Hacmi 70.000m3
İki Sahil Arasında Bent Uzunluğu 64.50m Göl Alanı 0.028km2
Bent Taban Genişlği 5.90 – 7.40m Drenaj Alanı 4562 km2

İSKİ tabelası

Neşet Suyu Yürüyüş Yolu (6000m)

Sonraki Sayfa »

Yıldız Parkı

22 Kasım 2012

15 Kasım 2012

Sonraki Sayfa »

Yakınlar… Abant

Ankara’dan kolaylıkla ulaşılabilecek, günübirlik ya da haftasonu mekanlarından Abant …

Abant Gölü null Sıklamen

Abant Kır Çiçekleri

Abant Ormanlarından

Zigana Geçişi & Sümela Manastırı

Zigana Geçidi, 2032m

Sümela Manastırı / Panagia Sumela

Yeniköy, Orhangazi

Yeniköy, İznik gölüne yakın zeytinliklerden oluşan, yamaca dayanmış hoş bir yerleşim. Bir haftasonunu Kuzen Mehmet’i ziyaret etmek için burada geçirdik hoş anılar derledik. “Ordöv tabağı” ve bir “kuzu çevirmeliydin” özel anahtar sözcükler olarak anılara yerleşti.

Yazın başlangıcı ve havaların güzel olması nedeniyle oldukça hareketli bir yaşam vardı. Uzun yıllardan sonra gördüğümüz sokak arası hıdrellez şenlikleri hoş süprizlerdi.

Kır çiçekleri, zeytin ağaçları ve hıdrellez şenlikleri de görsel arşivimiz oldu.

Kır Çiçekleri Kır Çiçekleri Hıdrellez

Yeniköy kır çiçekleri için tıklayınız.
Hıdrellez fotoları için tıklayınız.
Türkiye’nin kır çiçekleri için tıklayınız.

Tay envanterinde buraya ilişkin bir höyük kaydı var;

Bursa İli Orhangazi İlçesi’nin kuzey batısında, Yeniköy’ün yaklaşık 3 km güneyinde, Orhangazi-İznik karayolunun 500 m güneyindedir. 200 x 7 m boyutlarında olan höyük, 1948 yılında K. Kökten tarafından saptanmış, daha sonra, Mellaart, Cullberg, French ve Özdoğan tarafından incelenmiştir. Höyükten İlk Tunç II-III. evre ve MÖ 2. binyıl malzemeleri gelmektidir. Troya I ile çağdaş İznik tipi çanak çömlek parçaları vardır.

Komşum Karakat’lar

Üst üste apartmanlar arasında yaşamı duyumsatan, heyecan duymamızı sağlayan kendi halinde komşularımız vardır. Benim de, daracık iki apartman arasını şenlendiren 3 tane kestane ağacı komşum var. Bu vesileyle öğrendim ki Anadolu’da karakat, karakabuk, karakıllı, hingiç olarak adlandırılıyormuş. Karakat’lar dediğim komşularımın mevsim(ler) boyunca gösterdikleri değişimler burada olacak.

16 Nisan 2006 2 Mayıs 2006 4 Ekim 2007

KESTANE – Castanea sativa Miller (Fagaceae). 30m kadar yükselebilen, kışın yapraklarını döken ve özellikle Kuzey Anadolu ormanlarında yetişen bir ağaçtır. Tohumu yenir ve tohumu için bazı kültür formları yetiştirilir. Fırınlanarak pişirilmiş kestane tohumlarına Kavlak veya Gavşak, ipe dizilmiş haline Kurukayış denir. Yabani ağaçlardan elde edilen küçük kestane tohumlarına Kuzu kestanei adı verilmektedir.

Arıların kestane ağacı çiçeklerinden yaptıkları bala Rize bölgesinde Kestane balı adı verilir. Bu bal esmer rengi, acı lezzeti ve içinde kestane polenleri (meşe palamutu biçiminde) bulunması ile tanınır. Fitruka, çimlenmiş kestane tohumu (Trabzon).

Eş anlm. Hingiç (Çerkeş – Çankırı), Kara kabuk, Karakat, Karakıllı.

Kaynak : Türkçe Bitki Adları Sözlüğü, Prof. Dr. turhan Baytop, Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu, İkinci Baskı 1997.

Slide Show için tıklama noktası.