Ankara’da, ortalık yerde, Helios & Selene ve/ya Nyks & Hemera Buluşması

Gaia ile Uranos’un çocukları Hyperion ve Theia birleşirler, üç göksel varlık meydana getiriler: Helios (Güneş), Selene (Ay) ve Eos (Şafak).

Helios güçlü kuvvetli ve çok yakışıklı bir delikanlı olarak canlandırılır. Başı, saç biçiminde ışınlarla çevrilir. En eski inançlara göre Helios ateş saçan çok hızlı atların çektiği arabasıyla her sabah Şafak’tan hemen sonra Hindistan’dan yola çıkıp gökteki yörüngesine girer ve akşam da Okeanos ırmağına dalar. Yorgun atlarını Okeanos sularında yıkadıktan sonra doğudan batıya aynı yolu ertesi günü gene izler.

Selene Ay’ın simgesidir. Hyperion’la Theia’nın kızı, Güneş tanrı Helios’la Şafak tanrıça Eos’un kardeşidir. İki atın çektiği gümüş tekerlekli bir araba üstünde gökleri dolaşan güzel bir kadın olarak canlandırılır, bir çok sevgilileri olduğu anlatılır.

ve/ya;

Hemera. Gündüzü ve gün ışığını simgeleyen Hemera, Khaostan çıkma Erebos’la Nyks’in yani Gece’nin kızıdır. Hesiodos’a göre Nyks ile Hemera Tartaros’ta yani yeraltında buluşurlar;

Orada buluşup selamlaşır Gece’yle Gündüz
tunçtan büyük eşiğe ayak basarken,
Biri konağa girerken öteki çıkar,
ikisi hiç bir arada olmaz içeride;
Hep biri dışarıda, yeryüzünde,
öteki içeride, çıkmayı beklemektedir.
Biri ellerinde götürür ışığı
sayısız gözlerine insanların,
öteki Uyku’yu taşır kollarında,
Ölüm’ün kardeşi Uyku’yu,
sisli karanlığa bürülü belalı gece.

Kaynak: Azra Erhat, Mitoloji Sözlüğü, 5. basım Eylül 1993, Remzi Kitabevi

29/03/2006 13:45 29/03/2006 13:53 29/03/2006 14:09 29/03/2006 14:14 29/03/2006 14:16

Güneş Tutulması, 29 Mart 2006
Yer : Ankara Şehir Merkezi, Armada Otopark
Notlar :

  • 14:09 anındaki totoğrafın digital zoom oranı 2.70 diğerlerinin 4.0,
  • FocalLength (35mm): 432mm
  • Filtrex Protective lens, ANSI Z87.1, Shade14

Slide Show için tıklama noktası